Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Europees Recht

Om cliënten op onze verschillende werkterreinen van het juiste juridische advies te kunnen voorzien, zijn de richtlijnen en uitgangspunten van het Gemeenschapsrecht van groot belang. Dit is zeker het geval tijdens het omzetten naar en implementeren van nationale wetgeving. Vanwege de voorrang van het Europese Gemeenschapsrecht boven de nationale wetgeving van de lidstaten is het essentieel om de conformiteit van wetgeving in elk stadium met het Gemeenschapsrecht te verifiëren en eventuele problemen bij twijfel voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Dit kan door middel van een inbreukprocedure na het indienen van een klacht bij de Europese Commissie of via een verwijzingsbeschikking in het kader van een gerechtelijke procedure.   Daar staan we voor.

Onze Europese werkzaamheden richten zich met name op:

  • vertegenwoordiging bij het Europese Hof van Justitie (EHvJ)
  • vertegenwoordiging bij het Gerecht van Eerste Aanleg
  • vertegenwoordiging bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
  • opstellen van deskundigenverslagen en haalbaarheidsstudies
  • lobbywerk bij de Europese Commissie