Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Fiscaal Recht

Voor DIEKMANN Rechtsanwälte vormt het fiscaal recht een integraal onderdeel van elk advies. Daarom houden wij bij de door ons voorgestelde oplossingen rekening met de fiscale effecten en geven wij optimaal vorm aan uw bedrijf en contracten. Onze focus reikt van de belasting van het inkomen tot de belasting van erfenissen en het plannen van de bedrijfsopvolging tot kwesties omtrent internationaal fiscaal recht die voortkomen uit regelingen met betrekking tot dubbele belastingheffing. Uiteraard behartigen wij ook al uw financiële belangen ten overstaan van desbetreffende autoriteiten en rechtbanken.