Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Muziekrecht

Het is niet altijd eenvoudig vertoeven op het punt waar de rechten van creatieve personen, dienstverleners en belangenbehartigers samenkomen en met elkaar conflicteren.  Of u nu als band of muzikant op het punt staat een contract te tekenen, uw eigen studio beheert, een muzieklabel wilt oprichten of wanneer een derde uw auteursrechten schendt, ons advies is erop gericht om uw persoonlijke, artistieke en economische belangen zo goed mogelijk overeenkomstig uw wensen te behartigen, desnoods met tussenkomst van de rechter. 

Onze diensten omvatten o.a.:

 • kunstenaarscontracten
 • auteurscontracten
 • overnamecontracten voor bands
 • managementcontracten
 • merchandisingovereenkomsten
 • contracten voor gastoptredens
 • juridische aspecten rond het lidmaatschap van GEMA, GVL en sociale fondsen voor kunstenaars
 • advisering van startende ondernemers (bijv. studio, label, uitgeverij, boekingsagentschap)
 • toetsen en opstellen van waarschuwingen, bijvoorbeeld op het gebied van het illegaal delen van bestanden
 • toetsen en tenuitvoerleggen van boeteclausules
 • verzoek om een voorlopige beschikking en het ondernemen van gerechtelijke stappen om een rechtszaak op te schorten
 • onderzoek naar de mogelijkheid en het doen gelden van aanspraken op informatie, schadeloosstelling en claims als gevolg van nalatigheid,
 • indienen van aanspraken op een financiële vergoeding