Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

uw contactpersoon

Thomas J. Diekmann

Tel.: +49 (40) 33443690

naar profiel

Onderwijsrecht

Door heel Duitsland zijn we actief voor studenten die op zoek zijn naar een plaats aan een universiteit of hogeschool. DIEKMANN Rechtsanwälte behartigt uw belangen tegenover universiteiten, academische instellingen en hogescholen, waaraan u wilt studeren, maar waar u niet bent toegelaten.

De deelstaten en de universiteiten stellen jaarlijks het aantal beschikbare plaatsen voor studenten vast. Vaak blijkt de beschikbare capaciteit op gebrekkige wijze te zijn bepaald en is het soms mogelijk om met juridische hulp buiten de vaste capaciteit om toch een studieplek te bemachtigen. Een eis om toegelaten te worden tot een universiteit of academische instelling omvat meerdere procedures.

We kunnen u al van advies voorzien voordat u een afwijzing ontvangen heeft, helpen u bij de keuze voor een instelling waar een beroep waarschijnlijk succesvol is en begeleiden u tijdens een beroepsprocedure, waarin uiteindelijk een rechter een beslissing zal nemen.

Wanneer u ook langs gerechtelijke weg een studieplek wilt afdwingen, is het vanwege de geldende reactietermijn belangrijk, dat u na ontvangst van een afwijzend bericht direct contact met ons opneemt. In een persoonlijk gesprek bekijken we graag samen met u de kansen en risico's, alsmede de verdere procedure en daarmee gepaard gaande kosten.