Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Postorderhandelrecht

Onze speciale aandacht gaat uit naar advies aan bedrijven die op het gebied van postorderhandel actief zijn met producten waar in Duitsland wettelijke of officiële voorschriften voor bestaan. Hiertoe behoort met name het verzenden van medicamenten, medische genees- of hulpmiddelen, medische producten en gewasbeschermingsmiddelen.

DIEKMANN Rechtsanwälte helpt u bij de keuze van de juiste standplaats voor uw bedrijf en vertegenwoordigt u in alle buitengerechtelijke aangelegenheden, tegenover de rechtbanken en de bevoegde autoriteiten. Indien nodig kunnen wij teruggrijpen op een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde bedrijven die u bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij de marketing, in de public relations of bij de politieke wilsvorming.