Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Vennootschapsrecht

Diekmann Rechtsanwälte begeleidt en adviseert personenvennootschappen en middenstandsbedrijven bij alle kwesties omtrent vennootschapsrecht. Wij bieden afgeronde oplossingen die zich niet enkel beperken tot de vennootschapsrechtelijke component. Wat qua vennootschapsrecht misschien optimaal is, kan fiscaal nadelig blijken. En omgekeerd. Daarom bestaan er geen algemeen geldige oplossingen. De oplossing hangt altijd af van uw individuele belangen en doelstellingen. Daarom houden wij rekening met alle factoren om u een gefundeerde basis voor uw beslissingen te bieden.

Centrale thema´s van onze activiteiten zijn met name:

 • Oprichten van een vennootschap
 • Keuze van de rechtsvorm
 • Opstellen van vennootschapscontracten en statuten
 • Opstellen van arbeidscontracten voor directeuren, bestuursleden, leidinggevend personeel en personeel
 • Omzetten van personen- en kapitaalvennootschappen
 • Opnemen en uittreden van vennoten
 • Vertegenwoordiging in de vennotenvergadering
 • Conflicten tussen vennoten
 • Benoemen en ontslaan van directeuren en bestuursleden
 • Verkoop van vennootschapsaandelen of van de vennootschap
 • Opheffen van de vennootschap
 • Aankoop van een bedrijf of van bedrijfsaandelen
 • Opvolgingsregelingen