Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG (Duitse Teledienstenwet)

I.

Deze internetperformance wordt u gepresenteerd door

DIEKMANN Rechtsanwälte GbR
Feldbrunnenstraße 57
20148 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49 (40) 33 44 36 90
Telefax: +49 (40) 33 44 36 99

E-Mail: info@diekmann-rechtsanwaelte.de
Website: http://www.diekmann-rechtsanwaelte.de
USt. ID Nr.: DE 333192840

Verantwoordelijk voor de inhoud: Dr. Fabienne & Moritz Diekmann

II.

Alle leden van DIEKMANN Rechtsanwälte dragen de titel advocaat volgens Duits recht. Ze zijn toegelaten bij de

Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg
Valentinskamp 88
20355 Hamburg
Duitsland

Website: http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de

III.

De werkzaamheden van DIEKMANN Rechtsanwälte zijn onderhevig aan de volgende beroepsrechtelijke regelingen

  • Duitse federale reglement voor advocaten (BRAO)
  • Duitse beroepsregeling voor advocaten (BORA)
  • Duitse regeling voor gespecialiseerde advocaten (FAO)
  • Duitse wet op de vergoeding van advocaten (RVG)
  • Gedragscode voor advocaten van de Europese Gemeenschap (CCBE)
  • Duitse wet over de werkzaamheid van Europese advocaten in Duitsland (EuRAG)


De wetsteksten vindt u op www.brak.de.

IV.

DIEKMANN Rechtsanwälte stelt u op deze website informatie beschikbaar. Voor deze informatie kunnen wij echter geen garantie geven of aansprakelijkheid aanvaarden, met name ook niet dat deze juist, volledig of actueel is. Iedere aansprakelijkheid voor schade die indirect of direct ontstaat door gebruik van deze website of de opgenomen informatie, wordt uitgesloten, tenzij deze berust op opzet of grove nalatigheid zijdens DIEKMANN Rechtsanwälte of hun plaatsvervangende vertegenwoordigers.

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, is DIEKMANN Rechtsanwälte voor de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk en distantieert zich hiervan uitdrukkelijk.

DIEKMANN Rechtsanwälte behoudt zich het recht voor, de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen zonder dit vooraf aan te kondigen.

De informatie op deze website kan een individueel juridisch advies niet vervangen.