Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

DIEKMANN Rechtsanwälte

DIEKMANN Rechtsanwälte is gespecialiseerd in de gezondheidszorg en life science sector. Vanuit juridisch oogpunt ligt de focus op farmaceutisch recht, apotheekrecht, geneesmiddelenrecht, levensmiddelenrecht, cosmeticarecht, tabaksrecht (met name e-sigaretten), geneesmiddelenreclamerecht, biocidenrecht en cannabisrecht. Een andere focus is intellectueel eigendomsrecht.

Het is essentieel voor ons werk dat juridisch advies altijd gepaard gaat met zakelijke en commerciële aspecten. Onze voorgestelde oplossingen beperken zich dan ook niet tot gedegen juridisch advies, maar omvatten alle aspecten die voor u als klant essentieel zijn om een optimale beslissing te kunnen nemen.