Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Welkom

DIEKMANN Rechtsanwälte is een advocatenmaatschap die zich gespecialiseerd heeft op alle gebieden van het nationale en internationale handelsrecht, met name op vennootschapsrecht, mededingingsrecht en de daarmee gepaard gaande fiscale kwesties. Wij adviseren onze cliënten, voornamelijk middenstandsbedrijven en ondernemers, bij alle activiteiten met betrekking tot hun bedrijf en vertegenwoordigen hen in buitengerechtelijke of gerechtelijke procedures en voor scheidsgerechten.

Wij bouwen met onze cliënten een persoonlijke en duurzame zakelijke relatie op. Hierin slagen wij omdat wij van onze dienstverlening als advocaten drie dingen verwachten: kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Daarbij blijven onze voorstellen voor oplossingen niet beperkt tot een gefundeerd juridisch advies maar bekijken we ook alle bedrijfseconomische en commerciële aspecten. Indien nodig kunnen we teruggrijpen op een internationaal netwerk van gerenommeerde kantoren om uw belangen ook buiten Duitsland vakkundig te behartigen.