Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Mededingingsrecht

Via de Mededingingswet verbieden concurrentieregels bepaalde oneerlijke zakelijke handelingen. Daarnaast bevat de Mededingingswet nog meer zaken die verboden zijn, zoals misleiding. Het bevat tevens elementen uit branchespecifieke normen, zoals bijvoorbeeld bepalingen uit de Geneesmiddelenwet. Dit maakt duidelijk, dat voor de toetsing van en advisering over reclame-uitingen en het aandragen van een schending van de mededingingsregels niet alleen grondige kennis vereist is van de geldende mededingingswetgeving, maar ook van actuele branchespecifieke regels en voorschriften. Onze focus hierbij ligt op het gebied van dienstverleners (artsen, klinieken, ziekenhuizen, apothekers), farmaceutische industrie (geneesmiddelen, werkzame stoffen, hulpstoffen), medische hulpmiddelen, levensmiddelen (klassieke levensmiddelen, voedingssupplementen, dieetproducten), cosmetica en biociden (in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen). Tot onze cliënten behoren zowel producenten, reclamebureaus, distributeurs, dienstverleners en detailhandelaren.

We ondersteunen u bij het opstellen van een marketingstrategie en bijbehorende reclame-uitingen en we vertegenwoordigen u in mededingingszaken. We adviseren u graag op o.a. onderstaande gebieden:

 • analyse van oneerlijke reclame-uitingen
 • toetsing van alle soorten reclame-uitingen (bijv. productreclame, sponsoring en de juridische toetsing van distributiekanalen en -concepten) en formats (bijv. gedrukte media, tv, radio, internet, social media)
 • advies over agentschapovereenkomsten (met name voor reclamebureaus)
 • advies op het gebied van direct marketing
 • advies aan ondernemingen (met name aan startende ondernemers)
 • check van onlineshops (met name op prijsstelling en informatieplicht)
 • toetsen en opstellen van waarschuwingen
 • formuleren en uitvoeren van boeteclausules
 • verzoek om een voorlopige beschikking en het ondernemen van gerechtelijke stappen om een rechtszaak op te schorten
 • onderzoek naar de mogelijkheid en het doen gelden van aanspraken op informatie, schadeloosstelling en claims als gevolg van nalatigheid,
 • tenuitvoerlegging van contractuele sancties
 • vertegenwoordiging tijdens rechtszaken