Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Medische Hulpmiddelenrecht

Het op de markt brengen van medische hulpmiddelen is eenvoudiger dan de verkoop van geneesmiddelen. Desondanks mag de geldende wet- en regelgeving niet onderschat worden. Problemen ontstaan met name bij de verkoop van en reclame maken voor medische hulpmiddelen.

Onze werkzaamheden concentreren zich met name rond:

 • classificatie van producten als medisch hulpmiddel
 • branchevoorschriften voor producenten van medische hulpmiddelen
 • productie voor derden
 • marktintroductie van medische hulpmiddelen (CE-markering overeenkomstig de essentiële voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedure)
 • zelfcertificering en certificering door derden
 • raadplegingsprocedure
 • verkoopmodaliteiten voor afzonderlijke productgroepen in betreffende lidstaten van de EU
 • postorder en e-commerce
 • etikettering, positionering
 • licentieovereenkomsten
 • reclamerecht voor geneesmiddelen
 • mededingingsrecht