Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Geneesmiddelenreclamerecht

Medicijnen en geneesmiddelen zijn, in tegenstelling tot andere consumptiegoederen, geen onschuldige producten. Door contra-indicaties, wisselwerking met andere medicijnen, bijwerkingen of een onjuiste dosering kunnen gezondheidsrisico's ontstaan, of het nu gaat om een voorgeschreven medicijn of een vrij verkrijgbaar product. Reclame-uitingen die de consumptie van een bepaald product promoten, kunnen in strijd zijn met deze risico's. Wetgeving rond reclameregels voor geneesmiddelen moet de consument beschermen tegen niet-toegestane reclame. In dit spanningsveld tussen regels en praktijk zijn we u graag terzijde en helpen we u om uw belangen en doelstellingen op een lijn te brengen met de geldende voorschriften op het gebied van reclame voor geneesmiddelen.

Onze werkzaamheden beslaan o.a. de volgende gebieden:

  • differentiatie tussen reclame voor producten en reclame voor uw onderneming
  • verplichte informatie
  • niet-toegestane activiteiten
  • reclame op de bijsluiter en etikettering
  • toetsing van alle soorten reclame-uitingen
  • donaties, giften en andere relatiegeschenken, alsmede toegestane uitzonderingen
  • kortingen
  • advies bij het opstellen van reclamecampagnes voor apotheken en artsenpraktijken
  • toelichting op alle verplicht te verstrekken informatie in reclame-uitingen voor geneesmiddelen
  • controle van de rechtmatigheid van reclame voor ziekenhuizen en klinieken