Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Gewasbeschermingsmiddelenrecht

Een belangrijk onderdeel van de expertise van DIEKMANN Rechtsanwälte ligt op het gebied van de wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen. Tussen gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden en de publieke opinie bestaat een gespannen verhouding. Aan de ene kant zijn gewasbeschermingsmiddelen eenvoudigweg nodig om bij steeds minder ruimte om gewassen te verbouwen kwalitatief hoogwaardige opbrengsten op peil te houden. Aan de andere kant beschouwt de publieke opinie gewasbeschermingsmiddelen als potentieel gevaarlijk, omdat deze het ecosysteem aantasten.

De zorg om de consument leidt met name op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen tot een woud aan regels en voorschriften, die de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten reglementeren. Dit heeft gevolgen voor zowel producenten, importeurs, handelaren als gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Wij staan u graag op juridisch vlak bij tijdens alle handelsstadia, zodat u zich optimaal kunt positioneren en kunt aanpassen aan de sterk veranderende markt.  Dit geldt niet alleen voor de toepassing van het geldende recht, maar we proberen tevens invloed uit te oefenen op het ontstaan van nieuwe wet- en regelgeving.

Onze diensten omvatten zowel advies als vertegenwoordiging op de volgende gebieden:

Ondernemingsrecht

 • keuze voor een bepaalde rechtsvorm
 • locatiekeuze
 • onderhandelingen over leverings- en verkoopovereenkomsten


Mededingingsrecht

 • vertegenwoordiging in kwesties met concurrenten (zowel binnen als buiten de rechtbank), met name over het wel of niet op de markt mogen brengen van geïmporteerde gewasbeschermingsmiddelen
 • kwesties betreffende de inhoudelijke overeenkomst tussen het geïmporteerde product en het referentiemiddel


Merken- en octrooirecht

 • verdediging en indiening van claims betreffende merkenrechten
 • vertegenwoordiging in octrooizaken


Bestuursrecht

 • vertegenwoordiging bij de Duitse federale dienst voor consumentenbescherming en voedselveiligheid (zowel op juridisch vlak als anderszins)
 • toelating van gewasbeschermingsmiddelen
 • aanvragen voor verkoopcertificaten
 • intrekken van verkoopcertificaten
 • vertegenwoordiging bij plantenziektekundige diensten van de verschillende Duitse deelstaten
 • controle van de markt voor gewasbeschermingsmiddelen


Wetgevingsprocedure

 • belangenbehartiging en lobbywerk bij de Europese besluitvormingsinstanties
 • belangenbehartiging en lobbywerk op nationaal niveau
 • beïnvloeding van het wetgevingsproces