Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Merkenrecht

Het klassieke begrip van merknamen en andere handelsmerken is veranderd. Merknamen en andere handelsmerken hebben hun klassieke functie van de aanduiding van producten of diensten van een onderneming of de onderneming zelf verloren en behoren inmiddels tot de cruciale waarde bepalende factoren van een bedrijf. De commerciële waarde van bekende merknamen en handelsmerken, dragen samen met het marketingbudget voor de opbouw en vestiging van nieuwe productnamen, logo's en bedrijfsnamen in belangrijke mate bij aan het succes van een bepaald product en van een onderneming als geheel


Onze taak bestaat daarin, om de economische belangen van uw merknaam of handelsmerk zo goed mogelijk te beschermen. Onze werkzaamheden zijn daarbij niet beperkt tot Duitsland alleen. De volgende diensten voeren we graag voor u uit:


 • toetsing of uw productnaam, logo of handelsmerk als zodanig beschermd en ingeschreven kan worden
 • opstellen van een producten- en dienstencatalogus
 • onderzoek naar eventuele bestaande merkenrechten en overige conflicterende intellectuele eigendomsrechten van derden
 • aanmelding van uw productnamen, logo's en bedrijfsnaam bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPMA), het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) en de World Intellectual Property Organization (WIPO)
 • de bewaking van uw merken met het oog op identieke of haast identieke jongere merken van derden
 • verzoeken aan het DPMA, BHIM of de WIPO voor verlenging van uw merkenrecht of een wijziging van de producten- en dienstencatalogus
 • afhandelen van een oppositie-, klachten- en nietigheidsprocedure bij het DPMA en BHIM
 • waarschuwingen aan overtreders betreffende de buitengerechtelijke handhaving van voorlopige voorzieningen en uw recht op informatie en schadevergoeding
 • handhaving van voorlopige voorzieningen en het recht op informatie en schadevergoeding in het kader van gerechtelijke kwesties
 • opstellen van licentieovereenkomsten
 • verkoop of overdracht anderszins van uw rechten inzake merknamen of andere handelsmerken