Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Cosmeticarecht

Cosmetische producten zijn wat betreft hun samenstelling, productiewijze, etikettering, reclameregels, distributie en controle gebonden aan uitvoerige wet- en regelgeving waaraan met enige regelmaat wijzigingen worden uitgevoerd. Ook hier is de veiligheid voor de consument de achterliggende gedachte. Door de samenstelling van de producten en het gebruik van bepaalde grondstoffen is het vaak moeilijk om producten bijvoorbeeld te onderscheiden van geneesmiddelen.

Wij ondersteunen u bij de

 • ontwikkeling van een cosmetisch product - van grondstof tot cosmetisch product,
 • beoordeling van de verhandelbaarheid van producten op basis van de samenstelling,
 • differentiatie ten aanzien van andere producten, zoals geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen (bijv. inachtneming van farmacologische grenswaarden),
 • productie in het kader van een overeenkomst waarin bepaalde verantwoordelijkheden zijn afgebakend,
 • productomschrijving,
 • etikettering van cosmetische producten en hun bestandsdelen (bijv. geurstoffen),
 • toetsing van reclame-uitingen en de geldigheid van claims,
 • het sluiten van contracten met distributiepartners en -kanalen,
 • opstellen van een veiligheidsbeoordeling voor alle cosmetische producten,
 • opstellen van productdocumentatie en -dossiers,
 • toetsing van de toelaatbaarheid van overige productinformatie, buiten de verplichte basisgegevens en
 • toetsing van mogelijke, uitgebreidere productinformatie