Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Apotheekrecht

Apothekers komen steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Voor het toekennen van een vergunning voor een apotheek worden niet alleen de eisen aan de locatie voortdurend aangepast. Ook het toegestane assortiment aan producten en diensten en de mogelijkheden om reclame te maken zijn voortdurend aan verandering onderhevig.  Daarbovenop spelen nog issues die voortvloeien uit de positie die de apotheek inneemt als kostenpost tussen ziektekostenverzekeraars en de farmaceutische industrie: herwaardering van recepten, kortingsovereenkomsten, aut idem, vaste verkoopprijzen

Wij kunnen u bijstaan in alle juridische kwesties die u in de dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. Wij richten ons met name op de volgende gebieden:

 • aankoop en overname van apotheken
 • verlenen en verlengen van vergunningen in het kader van de gewijzigde Duitse Apothekersbetriebsverordnung en de Duitse Apothekerswet (met name de drempelvrije toegang voor gehandicapten)
 • levering aan ziekenhuizen, filialen en franchise
 • samenwerkingsverband tussen apotheken, gedeelde huismerken
 • eigen merken - overeenkomst voor productie in opdracht, productievergunning, registratie en etikettering
 • grondstoffen – werkzame stoffen en hulpstoffen
 • informatie en advies
 • verzamelpunten voor recepten
 • inpakken en plaatsen
 • toegestaan productaanbod - voor apotheken geschikte producten en diensten
 • ontwikkeling en toetsing van reclamemateriaal in het kader van de Duitse Wet op de reclame voor geneesmiddelen en de Mededingingswet
 • oprichting van online-apotheken, advies over verkoop-op-afstand en e-commerce
 • check van onlineshops (met name op prijsstelling en informatieplicht)
 • herbeoordeling - gevolgen van en problemen met kortingsovereenkomsten
 • samenwerken met en factureren aan ziektekostenverzekeraars
 • nauwe samenwerking met experts
 • branchevoorschriften